Изберете диоптрија

perscription.sphere perscription.cylinder perscription.axis perscription.pd perscription.add
perscription.od
perscription.os
D L
SPH - -
CYL - -
AX - -
ADD - -
PD
- -

Тенчина на стакло

Дизајн на прогресив

Заштита

Изберете боја

Изберете боја

choosedimming
50%

50%

85%

Customers who bought this item also bought

Пребарувани производи